تخقیقات مشترک دانجویی

خبرگزاری چیست؟ (1)

خبرگزاری ها رکن اساسی در فرایند خبر رسانی و محور مباحث مربوط به مقوله تخصصی تولید خبر به شمار می روند. در سال های اخیر، گسترش موسسه ها و پایگاه های اینترنتی که خود را «خبرگزاری» معرفی می کنند، باز شناخت مفهوم، سازمان و طرز کار خبرگزاری ها را ضروری کرده است. به نظر می رسد که چنین شناختی می تواند در ایجاد نگرش حرفه ای به مقوله تولید خبر موثر واقع شود.

 از نظر لغوی: واژه «خبرگزاری» یک اسم مرکب است که از دو بخش عربی و فارسی تشکیل شده و معنای آن «ابلاغ و رسانیدن خبر»، «اطلاع وگزارش دادن خبر» و  «عمل خبرگزار»  است.

فریدون صدیقی روزنامه نگار و مدرس روزنامه نگاری هم می گوید : «کار اصلی خبرگزاری ها این است که با نگاه فرا سیستمی به تولید خبر، گزارش، عکس و گفتگو بپردازند تا مطبوعات و رادیو و تلویزیون از آنها استفاده کنند. خبرگزاری به کسب اطلاعات می پردازد و تجزیه و تحلیل و تفسیر آنها را به عهده جراید می گذارد.»

دکتر نعیم بدیعی می فرمایند یک خبرگزاری موفق، سازمانی است که به صحت و درستی خبر، جامعیت و کامل بودن خبر و گرد آوری عکس و تصاویر مناسب همت گمارد و از امکانات و پرسنل مجرب استفاده بهینه کند و اطلاعات خود را در اختیار رسانه ها قرار دهد.»

 وی می افزاید : «هر جایی که خود را خبرگزاری می نامد باید از ویژگی هایی برخوردار باشد، نخست نیروی مجرب و امکانات در خور توجهی داشته باشد که برای تولید خبر نیاز است؛ خبرگزاری باید خبر دست اول تولید کند که مستلزم برنامه ریزی دقیق و تربیت نیرو است.»

این مقاله مجموعه ای از اطلاعات و دیدگاه ها درباره «خبرگزاری» برای ارائه تصویری نسبتا جامع درباره چیستی ، سیر پیدایش و طرز کار آن است.

/ 0 نظر / 21 بازدید